Krav Maga Roslagen

 

 

 

"Krav Maga" är hebreiska och betyder närstrid.: krav - strid; maga - nära, kontakt.

Krav Maga är en modern kampart och självförsvarssystem med sina rötter i 1900-talets bistra verklighet. Systemet har varit ett av de officiella närkamps- och självförsvarssystemen inom delar av den israeliska försvarsmakten alltsedan staten Israel bildades 1948. Systemet utvecklades av och för den israeliska försvarsmakten och säkerhetstjänsten med både offensiva och defensiva tekniker och tankesätt.

Krav Maga används idag i stor utsträckning även utanför Israel, bl.a. av FBI, DEA, GIGN, förband ur ex. finska, irländska och polska försvarsmakterna, piketen i Finland, delar av svenska piketen, m.fl. världen över.
Svenska Försvarsmakten Närkampssystem bygger till stora delar på Krav Maga och förfogar numera över många licensierade, militära instruktörer.

 

Krav Maga karakteriseras av att teknikerna skall vara lätta att lära sig och fungera i verkliga situationer. Det finns överhuvudtaget inget spektakulärt eller publikfriande inslag i detta mycket praktiska och handfasta system för självförsvar. Eftersom självförsvar är grunden i systemet finns heller inga regler.

Systemets civila kärna är just självförsvar. Utövarna lär sig att försvara sig mot hot och attacker och att snabbt ta kontroll över situationen. Det väsentliga är försvar och att klara sig själv helskinnad. Att ta kontroll över situationen kan därför t.ex. mycket väl innebära att man helt enkelt flyr efter att en attack avvärjts. Den militära delen syftar till helt annat resultat, men detta lärs inte ut vid civil träning.

 

Eftersom träningen syftar till försvar i verkliga situationer, läggs stor vikt på mer realistiska typer av situationer, såsom ex. olika typer av hot, försvar mot attack bakifrån, mot attack med kniv, mot attack från två eller flera motståndare, i mörker, i trånga utrymmen, etc etc.

Vid mer avancerad träning lär man sig också att försvara andra människor mot övergrepp.

I Krav Maga lyfter vi inte fram någon främmande kultur, vi är opolitiska och pratar svenska på träningarna och vi använder oss inte av bälten eller uniformer. Vi fokuserar på självförsvar.Det finns fyra varianter av Krav Maga:

1. CIVIL - tekniker och principer som är anpassade för civilt självförsvar 

2. MILITÄR - tekniker och principer för närkamp i alla typer av miljöer
3. POLISIÄR - tekniker och principer som är anpassade för polisiärt bruk 

4. 3:E-PARTSSKYDD - skydd av annan person vid hot, överfall eller gisslansituationer

 

Vid KravMaga Roslagen tränas den civila tillämpningen.


Läs mer på www.ikmfsweden.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter:

2013-12-04»
Snart är det nytt år på KM Roslagen.

Den 16/1 2014 påbörjas inskrivning till Grundkurs. kl 18.00

Träningstider för Ht 2013

Grundkurs Torsdagar 1830-1945

Grundkurs Söndagar 1100-1230

 

Fortsättare Torsdagar 1945-2100

Fortsättare Söndagar 1100-1230

 

Gemensam träning

Tisdagar 1930-2100

 

Vi tillämpar en fri provträning.
Klädsel för inomhus träning samt inomhus skor.

 

2013-10-28»
HÖSTLOV på KM Roslagen.

Ingen träning Tisdagen den 28/10, Torsdagen 31/10 och Söndagen 3/11. 

 

2013-08-04»
Snart är det ny termin på KM Roslagen.

Den 3/9 påbörjas inskrivning till Grundkurs. kl 18.00

Träningstider för Ht 2013

Grundkurs Torsdagar 1830-1945

Grundkurs Söndagar 1100-1230

Fortsättare Tisdagar 1930-2100

Fortsättare Torsdagar 1945-2100

Fortsättare Söndagar 1100-1230

Vi tillämpar en fri provträning.
Klädsel för inomhus träning samt inomhus skor.

 

GIT Amnon Darsa Expert 5 »
Global instructor Amnon Darsa Expert5 kommer till Sverige 27-28 april.

 

2013-01-03»
Snart är det ny termin på KM Roslagen.

Den 17/1 påbörjas inskrivning till Grundkurs. kl 18.00

Träningstider för Vt 2013

Grundkurs Torsdagar 1830-1945

Grundkurs Söndagar 1100-1230

Fortsättare Torsdagar 1945-2100

Fortsättare Söndagar 1100-1230

Vi tillämpar en fri provträning.
Klädsel för inomhus träning samt inomhus skor.

 

2012-07-28»
Snart är det ny termin på KM Roslagen.

Den 23/8 påbörjas inskrivning till Grundkurs. kl 18.00

 

Träningstider för Ht 2012

Grundkurs Torsdagar 1830-1945

Grundkurs Söndagar 1100-1230

Fortsättare Torsdagar 1945-2100

Fortsättare Söndagar 1100-1230

 

Vi tillämpar en fri provträning.
Klädsel för inomhus träning samt inomhus skor.

 

2012-05-27»
Seminarie med tester mot ny grad

Den 27/5 Kl 10.30 på KM Roslagen

genomförs seminarie riktat mot gradering samt gradering efter lunch.

 

2012-01-02»
Nybörjar intag pågår till den 19/2

Inledningsvis kommer träningarna att vara:

Träningstider för Vt 2012

Grundkurs Torsdagar 1830-1945

Grundkurs Söndagar 1100-1230

Fortsättare Torsdagar 1945-2100

Fortsättare Söndagar 1100-1230

Vi tillämpar en fri provträning.
Klädsel för inomhus träning samt inomhus skor.

 

2011-08-20 »
Nybörjar intag mellan 21/8- 25/9

Inledningsvis kommer träningarna att vara:

Torsdagar 1830-2000

Söndagar 1100-1230

 

2011-07-26»

Snart är det terminsstart. Prel. 21/8

Mer info kommer.

Träningstider för Ht 2011

Grundkurs Torsdagar 1830-1945

Grundkurs Söndagar 1100-1230

Fortsättare Torsdagar 1945-2100

Fortsättare Söndagar 1100-1230

 

2011-03-22»

Nya träningstider:

Pga ändrade Instr förhållanden

Genomförs träning enligt följande

Torsdagar 1830-2000 gemensam träning.

Torsdagar 2000-2100 egen träning

Söndagar enl tidigare.


2011-01-03 »
Vi startar terminen den 13/1.

Tränings tider för första delen av terminen är
Grundkurs (Nybörjare):
Torsdagar: 1830-1945
Söndagar: 1100-1230
Fortsättarkurs:
Torsdagar: 1945-2100
Söndagar: 1100-1230.

2010-11-19 »
KravMaga Roslagen genomför den 4/12 Självförsvars seminarium på Crossfit Norrtälje. Anmälan sker till kravmaga@live.se begränsat antal platser.

Mail: kravmaga@live.se

.