Krav Maga

Krav Maga

Kurser

Utöver terminsträningarna håller Krav Maga Roslagen självförsvarkurser och privatträning. För privatträning eller privat gruppträning kontakta oss via mail.

Träningar

En normal träning är uppbyggd med uppvärmning, teknikträning, prövande moment och fysisk avslutning.

INSTRUKTÖRER

Alla intruktörer har IKMF Civilian intructor course(C.I.C) som bottenplatta. Några har även byggt på sina kompetenser med ytterligare IKMF kurser. På Krav Maga Roslagen finns instruktörer med följnande kompetenser utöver CIC:

  • Military
  • Law Enforcement
  • V.I.P Protection
  • Special units
  • Fighter
  • Women Self DefenseSystemets civila kärna är just självförsvar. Utövarna lär sig att försvara sig mot hot och attacker och att snabbt ta kontroll över situationen. Det väsentliga är försvar och att klara sig själv helskinnad. Att ta kontroll över situationen kan därför t.ex. mycket väl innebära att man helt enkelt flyr efter att en attack avvärjts. Den militära delen syftar till helt annat resultat, men detta lärs inte ut vid civil träning.

 

Eftersom träningen syftar till försvar i verkliga situationer, läggs stor vikt på mer realistiska typer av situationer, såsom ex. olika typer av hot, försvar mot attack bakifrån, mot attack med kniv, mot attack från två eller flera motståndare, i mörker, i trånga utrymmen, etc etc.

Vid mer avancerad träning lär man sig också att försvara andra människor mot övergrepp.

I Krav Maga lyfter vi inte fram någon främmande kultur, vi är opolitiska och pratar svenska på träningarna och vi använder oss inte av bälten eller uniformer. Vi fokuserar på självförsvar.


IKMF är den enda Internationella Krav Maga organisation som grundats med godkännande av grundaren till Krav Maga.

VAD ÄR

Krav Maga


"Krav Maga" är hebreiska och betyder närstrid.: krav - strid; maga - nära, kontakt. Krav Maga är en modern kampart och självförsvarssystem med sina rötter i 1900-talets bistra verklighet.

Självförsvarssystemet skapades av Imi Lichtenfeld.

Systemet har varit ett av de officiella närkamps- och självförsvarssystemen inom delar av den israeliska försvarsmakten alltsedan staten Israel bildades 1948. Systemet utvecklades av och för den israeliska försvarsmakten och säkerhetstjänsten med både offensiva och defensiva tekniker och tankesätt.


Krav Maga används idag i stor utsträckning även utanför Israel, bl.a. av FBI, DEA, GIGN, förband ur ex. finska, irländska och polska försvarsmakterna, piketen i Finland, delar av svenska polisen, m.fl. världen över. Svenska Försvarsmakten Närkampssystem byggdes under tidigt 2000tal, till stora delar på IKMF Krav Maga. Försvarsmakten har fortfarande många licensierade, militära IKMF instruktörer.

 

Krav Maga karakteriseras av att teknikerna skall vara lätta att lära sig och fungera i verkliga situationer. Det finns överhuvudtaget inget spektakulärt eller publikfriande inslag i detta mycket praktiska och handfasta system för självförsvar. Eftersom självförsvar är grunden i systemet finns heller inga regler.

IKMF Krav Maga

.