KRAV MAGA


KRAV MAGA ROSLAGEN en del av IKMF

KRAV MAGA ROSLAGEN

"Krav Maga" är hebreiska och betyder närstrid.: krav - strid; maga - nära, kontakt.

Krav Maga är en modern kampart och självförsvarssystem med sina rötter i 1900-talets bistra verklighet. Systemet har varit ett av de officiella närkamps- och självförsvarssystemen inom delar av den israeliska försvarsmakten alltsedan staten Israel bildades 1948. Systemet utvecklades av och för den israeliska försvarsmakten och säkerhetstjänsten med både offensiva och defensiva tekniker och tankesätt.


Krav Maga används idag i stor utsträckning även utanför Israel, bl.a. av FBI, DEA, GIGN, förband ur ex. finska, irländska och polska försvarsmakterna, piketen i Finland, delar av svenska piketen, m.fl. världen över. Svenska Försvarsmakten Närkampssystem bygger till stora delar på Krav Maga och förfogar numera över många licensierade, militära instruktörer.

 

Krav Maga karakteriseras av att teknikerna skall vara lätta att lära sig och fungera i verkliga situationer. Det finns överhuvudtaget inget spektakulärt eller publikfriande inslag i detta mycket praktiska och handfasta system för självförsvar. Eftersom självförsvar är grunden i systemet finns heller inga regler.


Systemets civila kärna är just självförsvar. Utövarna lär sig att försvara sig mot hot och attacker och att snabbt ta kontroll över situationen. Det väsentliga är försvar och att klara sig själv helskinnad. Att ta kontroll över situationen kan därför t.ex. mycket väl innebära att man helt enkelt flyr efter att en attack avvärjts. Den militära delen syftar till helt annat resultat, men detta lärs inte ut vid civil träning.

 

Eftersom träningen syftar till försvar i verkliga situationer, läggs stor vikt på mer realistiska typer av situationer, såsom ex. olika typer av hot, försvar mot attack bakifrån, mot attack med kniv, mot attack från två eller flera motståndare, i mörker, i trånga utrymmen, etc etc.

Vid mer avancerad träning lär man sig också att försvara andra människor mot övergrepp.

I Krav Maga lyfter vi inte fram någon främmande kultur, vi är opolitiska och pratar svenska på träningarna och vi använder oss inte av bälten eller uniformer. Vi fokuserar på självförsvar.Det finns fyra varianter av Krav Maga:

1. CIVIL - tekniker och principer som är anpassade för civilt självförsvar


2. MILITÄR - tekniker och principer för närkamp i alla typer av miljöer

3. POLISIÄR - tekniker och principer som är anpassade för polisiärt bruk


4. 3:E-PARTSSKYDD - skydd av annan person vid hot, överfall eller gisslansituationer

 

Vid KravMaga Roslagen tränas den civila tillämpningen.

IKMF

Sverige.


© IKMF-Sweden- KRAV MAGA ROSLAGEN grundad 2008

KRAV MAGA

Ett modernt, effektivt, snabb lärt självförsvars system

Krav Maga Roslagen är en del av IKMF.

Träningstider hittar du härSjälvförsvar för tjejer


Nästa kurs planeras under hösten 2019.


Kursen hålls i Åkersberga.Till KURSEN